(978) 692-3474
(209) 914-3303
 english     info@terraton.com

Полезни препратки

Следните препратки могат да представляват интерес за колегите преводачи или за търсещите преводачески услуги:

  • Proz
    Средище на преводачи и клиенти.
  • Translators' Base
    Още една възможност за преводачи и възложители.
  • Trans Quotation
    Борса за преводачески услуги.