(978) 692-3474
(209) 914-3303
 english     info@terraton.com

Услуги

Тератон предлага преводи и локализация с високо качество във всяка комбинация на английски, немски и български език. Предлагаме стилистична и лингвистична коректура на текстове, граматична корекция (с преводачи и специалисти със съответния роден език). Стремим се към перфектност в областта на информационните технологии, ръководствата за машини, екология, проекти за депа за отпадъци и тяхната експлоатация, управление на отпадъците, общи текстове и документи.

Цените ни са конкурентноспособни. Цената се договаря за всеки конкретен проект, в зависимост от трудността на текста и срока за завършване на превода. Използваме предимствата на технологията CAT за превод с помощта на компютърни програми (Trados, TagEditor, Idiom и други) с цел последователност на използваната терминология, както и ефективност на процеса на превод. В този случай предлагаме отстъпки за повторения и частично съвпадане на термините.